Bảng tổng hợp thứ hạng và điểm số của các đội

BANDEROLE-FUTSAL680

bangngoaitroi

LUXOFT-HCA OUTDOOR FUTSAL CUP 2016
BẢNG A
Đội Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng
FAST 3 14/2 9 I
HARVEY NASH 2 1 17/7 6 II
VN RESOURCE 1 2 8/11 3 III
ONLINE FC 3 2/21 0 IV
LUXOFT-HCA OUTDOOR FUTSAL CUP 2016
BẢNG B
Đội Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng
ELCA  2  1 19/7 6 I
LẠC VIỆT 2 1 10/11 6 II
L.A.R.I.O.N 2 1 9/9 6 III
VIETNET 3 7/18 0 IV
LUXOFT-HCA OUTDOOR FUTSAL CUP 2016
BẢNG C
Đội Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng
KHUÊ TÚ 2  1 17/5  7 I
CMC SI 2 1 6/6 6 II
FPT 1 1 1 14/6 4 III
EXE 3 2/22 0 IV
LUXOFT-HCA OUTDOOR FUTSAL CUP 2016
BẢNG D
Đội Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng
ĐH VĂN LANG 2  1 9/5  7  I
UNIT 2 1 5/6 6 II
LUXOFT 1 2 5/6 3 III
PORTLOGICS 1 2 4/6 1 IV
 

BANDEROLE-FUTSAL680

bangcapnhat

LUXOFT-HCA FUTSAL CUP 2016
BẢNG A (NAM)
Đội Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng
GCS 2 1 13/3 7  I
SGGP 2 1 12/9 6 II
MISA 1 1 1 10/10 4 III
LOGIGEAR 3 10/23 0 IV
LUXOFT-HCA FUTSAL CUP 2016
BẢNG B (NAM)
Đội Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng
FAST 2 6/4 6 I
VNGADGET 1 1 8/6 3 II
PR 2 7/11 0 III
LUXOFT-HCA FUTSAL CUP 2016
BẢNG N (NỮ)
Đội Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng
HTV 3 1 15/6 9 I
CITI BANK 2  2 12/5 8 II
SGGP 2 1 1 9/7 7 III
MISA 1 1  2 7/10 4 IV
TMA  4 1/17 0 V