GIAO LƯU – LIÊN KẾT – PHÁT TRIỂN CNTT-TT LẦN 5 - LÂM ĐỒNG 2014: Thu hút đầu tư nước ngoài ngành CNTT tại Lâm Đồng
Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã chia sẻ những vấn đề: Nhu cầu thu hút đầu tư vào ngành CNTT của tỉnh Lâm Đồng - Giới thiệu dự án Công viên Phần mềm Quang Trung – Đà Lạt; Kinh nghiệm của nước Pháp về các khu công nghệ cạnh tranh; Mô hình “Nông trại xách tay”; Đề xuất phương án phát triển gia công phần mềm tại Việt nam đặc biệt tại Lâm Đồng. Một số hình ảnh:  

3 (2) 4 (2) 5 (2) 6 8 (1)

12 13 14

(Nguồn: HCA Media)