GIAO LƯU – LIÊN KẾT – PHÁT TRIỂN CNTT-TT LẦN 5 - LÂM ĐỒNG 2014: Giao lưu chuỗi Công viên Phần mềm Quang Trung lần thứ I
Công viên Phần mềm Quang Trung tại TPHCM là công viên phần mềm đầu tiên và thành công nhất cả nước tính đến thời điểm ngày hôm nay. Trong định hướng sắp tới, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai xây dựng Công viên Phần mềm Quang Trung thứ 2 tại thành phố và mở rộng hợp tác tác với một số địa phương để hình thành chuỗi công viên phần mềm nhằm tạo góp phần thu hút đầu tư và phát triển ngành CNTT của TPHCM và cả nước theo đúng tinh thần các quyết sách của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Dựa trên thế mạnh của địa phương, khi chuỗi CVPM Quang Trung được hình thành sẽ hỗ trợ, liên kết các doanh nghiệp CNTT/DNPM, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng phục vụ cho địa phương và vùng lân cận, cũng như chuyển giao công nghệ quản lý, điều hành khu CNTT/CVPM từ TPHCM hiệu quả, nhanh nhất, từ đó tạo lợi thế mới trong thu hút đầu tư ngành CNTT vào các địa phương tiềm năng, trong đó Lâm Đồng là một điểm đến khả thi nhất của chuỗi CVPM Quang Trung trong thời gian tới... Một số hình ảnh:

1 (3)

3 (3)

4 (3)

5 (3)

6 (1)

7 (1)

8 (2)

9 (1)

14 (1)

13 (1)

      Xem thêm thông tin chi thông tin tại đây

(Nguồn: HCA Media)