Báo Sài Gòn Giải Phóng mời các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện một số công việc tư vấn thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng (Giai đoạn 1)
1. Tên dự án: “Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử” (giai đoạn 1)

2. Chủ đầu tư: Báo Sài Gòn Giải Phóng

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Mục tiêu chính của dự án: Đầu tư mới hệ thống cổng thông tin điện tử báo SGGP, phần mềm quản lý nội dung web CMS của báo điện tử; Hệ thống quảng cáo trực tuyến; hệ thống media streaming; Kho tài nguyên số phục vụ hệ thống báo điện tử; hệ thống thiết bị phần cứng nhằm đảm bảo yêu càu tác nghiệp của các đơn vị.

5. Quy mô của dự án:  Dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử” (giai đoạn 1) thuộc dự án nhóm B.

6. Địa điểm đầu tư: Báo Sài Gòn Giải Phóng số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Đảng bộ thành phố.

8.Thời gian thực hiện: Năm 2015

Báo Sài Gòn Giải Phóng kính mời các đơn vị tư vấn trong nước hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin có chức năng và năng lực đáp ứng các quy định tại điều số 60, điều 63, điều 64, điều 67, điều 68, điều 69 của Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Báo Sài Gòn Giải Phóng trong dự án Dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử” (giai đoạn 1) gồm các gói thầu sau:

A. Gói thầu Tư vấn Thiết kế  kỹ thuật – Tổng dự toán

  + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu + Thời gian thực hiện: Tháng 06/2015

B. Gói thầu số 3: Tư vấn đấu thầu:

  + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

  + Thời gian thực hiện: Tháng 06/2015

C. Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát lắp đặt, triển khai

                + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

                + Thời gian thực hiện: Tháng 07/2015

Các nhà tư vấn quan tâm và muốn tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn cho Báo Sài Gòn Giải Phóng gửi hồ sơ bao gồm: + Văn bản đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn (mục A, B, C) (2 bản chính) + Hồ sơ năng lực của đơn vị (thể hiện phù hợp với gói thầu dự kiến tham gia ở mục A,B,C và đáp ứng các quy định yêu cầu về năng lực của Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (1 bộ chính + 1 bộ sao). + Hồ sơ bỏ trong 1 túi phong bì và gửi đến:

Báo Sài Gòn Giải Phóng Số 399 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP HCM

Người nhận: ông Mai Trọng Nghi – Chuyên viên Văn Phòng.

+ Hạn chót nhận hồ sơ đến hết ngày 19/06/2015

+ Mọi thắc mắc hay tìm hiểu thông tin vui lòng liên hệ: ông Mai Trọng Nghi –Chuyên viên văn phòng 0903865851 – 08 3 9294063.

Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ xem xét và mời các nhà tư vấn đạt yêu cầu phỏng vấn và triển khai các thủ tục chỉ định thầu theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng)