HCA mời quý Đối Tác – Tổ chức – Doanh nghiệp đồng hành cùng Hoạt động Cộng đồng Roadshow “Kết nối doanh nghiệp với sinh viên và học sinh trung học 2014” đợt 4
Trong phần chia sẻ về chủ đề “Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp”, Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Thư kí Hội Tin học TPHCM(HCA) cho biết: “Nhu cầu nguồn nhân lực CNTT trong 6 tháng đầu năm 2014 tại các doanh nghiệp tăng 13%. So với năm 2013, nhu cầu tuyển dụng ngành CNTT này tăng đến 54,69%. Đây có thể xem là sự trở lại “thời hoàng kim” của ngành CNTT.Từ nay đến năm 2020 các tỉnh phía nam sẽ cần hơn 1 triệu lao động nên việc làm rất nhiều và trải đều cho tất cả các nhóm ngành. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là kỹ thuật, công nghệ 35% (mỗi năm cần khoảng 270.000 lao động).Ngành CNTTsẽ còn nhiều cơ hội phát triển vượt bậc hơn trong những năm sắp tới, đây thực sự là một sự lựa chọn ngành nghề rất tốt cho con đường tương lai của các bạn trẻ hiện nay.đặc biệt chương trình ngày 13/10 - ngày Doanh nhân VN, các doanh nhân tham gia chương trình còn chia sẻ với SV về đạo đức nghề CNTT”