Thông báo mời góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu HCA nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029)

Kính gửi: Quý Hội viên,

Hội Tin học TP.HCM (HCA) trân trọng gửi Quý Hội viên dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu HCA nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029).

* Dự thảo Văn kiện đính kèm hoặc tại link: https://tinyurl.com/HCAThongtinDaihoiNKVIII

Vì sự phát triển vững mạnh của HCA trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội kính đề nghị Quý Hội viên quan tâm thực hiện góp ý nội dung dự thảo theo mẫu phiếu đính kèm và gửi thông tin về Văn phòng HCA trước ngày 12/3/2024 qua Cô Diệu Ngọc | ngocltd@hca.org.vn | 0327675238.

Trân trọng./.

HỘI TIN HỌC TP.HCM