HCA chào đón Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh trở thành Hội viên thứ 453 Hội Tin học TPHCM

 

Tập đoàn công nghiệp  - viễn thông quân đội

Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh

I. Danh hiệu - Giải thưởng quốc tế

Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh đạt những giải thưởng chuẩn quốc tế như sau:

- Top 15 doanh nghiệp viễn thông phát triển nhanh nhất thế giới.

- Top 28 nhà mạng có giá trị nhất thế giới, giá trị thương hiệu đạt 5,8 tỷ USD.

- Chứng nhận “Best in Test” hàng đầu thế giới Umlaut 2020.

- Giải thưởng kinh doanh quốc tế 2020.

- Giải thưởng quốc tế Stevie Awards 2014 cho Dịch vụ tổng đài tiếng dân tộc.

II. Thế mạnh

Thế mạnh của Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh nằm ở khả năng sở hữu một mạng lưới 4G lớn nhất Việt Nam với 45.000 trạm phát sóng, độ phủ đạt 97%,  Cơ Sở Hạ tầng cáp quang lớn nhất Việt Nam với hơn 380.000km trên toàn quốc.

Sứ mệnh & Giá trị.

- Sứ mệnh: Sáng tạo vì con người- Caring Inovator

Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt.

- Giá trị cốt lõi:

1. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý.

2. Trưởng thành qua những thách thức và thất bại.

3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh.

4. Sáng tạo là sức sống.

5. Tư duy hệ thống.

6. Kết hợp Đông - Tây.

7. Truyền thống và cách làm người lính.

8. Viettel là ngôi nhà chung

III. Mục tiêu

- Trở thành doanh nghiệp chủ đạo kiến tạo xã hội số tại Việt Nam.

- Số một về thị phần di động và cố định.

- Tiên phong về công nghệ 5G, IoT.

- Hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ số.