Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-STTTT ngày 10/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2022 như sau:

1- Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu của vị trí dự tuyển:

- An toàn thông tin hạng III: 02 chỉ tiêu.

- Công nghệ thông tin hạng III: 03 chỉ tiêu.

- Biên tập viên hạng III: 02 chỉ tiêu.

- Hành chính, tổng hợp hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ hạng IV: 01 chỉ tiêu.

Yêu cầu từng vị trí dự tuyển xem Thông báo tuyển dụng tại trang TTĐT Sở TT-TT: https://sotttt.phuyen.gov.vn

2- Điều kiện: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh tuyển dụng; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3- Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Đến hết ngày 11.12.2022 (giờ hành chính) tại Sở TT-TT (10 Trần Phú, P.7, TP Tuy Hòa, Phú Yên); điện thoại liên hệ: 02573.843171.

4- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Trân trọng cảm ơn./.