Gói hỗ trợ truyền thông doanh nghiệp

GÓI HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP

Chính sách ưu đãi:                    
- Miễn phí đăng thông tin trên Nhóm viber cộng đồng Hội viên HCA khi chọn bất kỳ các gói dịch vụ.      

- Giảm 10% tổng chi phí các gói truyền thông trên sự kiện tiếp theo Hội viên đăng ký đồng hành.  

- Giảm 5% tổng chi phí các gói truyền thông trên sự kiện tiếp theo Đối tác đăng ký đồng hành.    

Lưu ý:                    
- Chi phí trên không bao gồm 10% thuế GTGT.                    

- Cộng 30% tổng chi phí gói truyền thông khi thời gian đồng hành tăng gấp đôi so với quyền lợi tiêu chuẩn.

- Đối với các hình thức hợp tác khác như hỗ trợ, phối hợp hoặc đồng tổ chức, HCA sẽ trao đổi và đề xuất gói đồng hành theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, đối tác.                    

- Doanh nghiệp gửi đề xuất đến HCA tối thiểu 14 ngày trước ngày diễn ra sự kiện. HCA có quyền đóng góp ý kiến chỉnh sửa nội dung bài đăng phù hợp hoặc từ chối bảo trợ, hỗ trợ đối với các sự kiện không được chính quyền cấp phép, sự kiện không phù hợp với tiêu chí, định hướng hoạt động chung của Hội hoặc sự kiện có nội dung ảnh hưởng đến quyền lợi của Hội viên khác.