HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ THEO DÕI LỰC LƯỢNG AN NINH (MIGUARDS)

Hiện nay, khó khăn của những đơn vị sử dụng dịch vụ an ninh là không kiểm soát được các nhân viên an ninhcó đi tuần tra thường xuyên, đúng thời gian, địa điểm được giao không, có đi trễ về sớm, bỏ ca không v.v. Nắm bắt được tâm lý đó, Hệ thống kiểm soát và theo dõi bảo vệ (MiGuards) được phát triển nhằm kiểm soát hoạt động tuần tra của nhân viên an ninh bằng cách theo dõi lộ trình tuần tra của an ninh qua định vị GPS; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của an ninh tại từng vị trí tuần tra thông qua mã QR; đảm bảo công tác tuần tra được thực hiện 1 cách liên tục, phòng ngừa việc gian lận của đội an ninh.

Ngoài ra, Hệ thống cung cấp công cụ hỗ trợ cho đội an ninh trong việc theo dõi và ghi nhận các sự cố, sự kiện bất thường; gửi các cảnh báo khẩn cấp (SOS) tới các đội ngũ quản lý, các đơn vị liên quan theo thời gian thực nhằm giúp các đơn vị có phương án xử lý, can thiệp kịp thời.

Hệ thống còn đơn vị sử dụng dịch vụ an ninh quản lý được thông tin các công ty dịch vụ an ninh, thông tin nhân viên an ninh, xét duyệt CV của an ninh, đồng thời cung cấp các dữ liệu thống kê, hỗ trợ các công ty dịch vụ an ninh, công ty sử dụng dịch vụ an ninh có thể đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công việc của đội ngũ an ninh.

Lợi ích

  • * Giảm chi phí quản lý, điều hành;
  • * Nâng cao năng suất làm việc của đội bảo vệ, đội an ninh địa phương;
  • * Quản lý hiệu quả công tác tuần tra;
  • * Phát hiện kịp thời các sự cố về an ninh, sự cố khẩn cấp, v.v

Phạm vi và đơn vị ứng dụng: đa lĩnh vực, ngành nghề

Khách hàng tiêu biểu

  • * Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Vân.
  • * Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trung Nam Á.
  • * Công ty Cổ phần Bảo vệ chuyên nghiệp YuKi Sepre24

Hình ảnh về hệ thống:

Nguồn: QTSC