SAO MAI EDUCATION GROUP - HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: “ỨNG DỤNG KHCN VÀO ĐỀ ÁN GIÁO DỤC THÔNG MINH VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TẠI TP.HCM GIAI ĐOẠN 2021 – 2030”

Kính mời Qúy Thầy Cô, Qúy Anh Chị đồng nghiệp cùng đăng ký tham gia sự kiện trực tuyến: “ỨNG DỤNG KHCN VÀO ĐỀ ÁN XÂY DỰNG GIÁO DỤC THÔNG MINH & HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TẠI TP.HCM GIAI ĐOẠN 2021 - 2030”

Thông tin chương trình:

- Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ 7 ngày 04/12/2021

- Hình thức tổ chức: Hệ thống trực tuyến nền tảng ZOOM

- Đăng kí tham gia ngay: https://event.saomaiedu.com/

Ngày 06 tháng 09 năm 2021, UBND TP.HCM đã phê duyệt đề án: “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP.HCM giai đoạn 2021-2030”. Với mục tiêu tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Thành phố; kết nối cơ sở giáo dục, điều hành hoạt động giáo dục với các giải pháp công nghệ thông tin thông qua trung tâm điều hành giáo dục thông minh; thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử, dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản trị trường học, lớp học, cơ sở vật chất trường học thông minh đồng bộ, kết nối, liên thông và chia sẻ.

Hưởng ứng Đề án đó, Sao Mai Education Group tổ chức hội thảo trực tuyến: “Ứng dụng KHCN vào đề án Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030” nhằm ứng dụng Khoa học công nghệ, phát triển công nghệ số trong giáo dục phổ thông, tạo nguồn nhân lực chất lượng vào công tác quản lý nhà trường, lớp học, đổi mới hình thức tổ chức dạy – học, kiểm tra – đánh giá.

Tham gia chương trình này Thầy/ Cô sẽ nhận được:

1. Nắm được đề án 3249 về việc ứng dụng KHCN xây dựng Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP.HCM giai đoạn 2021-2030.

2. Hạ tầng công nghệ thông tin, vạn vật kết nối IoT

3. Các tiêu chí đánh giá LMS/LCMS dành cho các trường phổ thông

4. Giải pháp xây dựng thư viện thông minh cho khối phổ thông

5. Giải pháp xây dựng phòng học thông minh cho khối phổ thông

6. Giao lưu, hỏi đáp trực tuyến cùng các chuyên gia.