HCA mời Doanh nghiệp, Hội viên tham gia Chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày” của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận và triển khai hiệu quả việc ứng dụng các công cụ hỗ trợ chuyển đổi số trong quá trình sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày” hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025 trên cơ sở năng lực, điều kiện của từng doanh nghiệp để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Hội Tin học TP.HCM (HCA) trân trọng mời Quý Doanh nghiệp, Hội viên kinh doanh các nền tảng chuyển đổi số tham gia hỗ trợ giải pháp, sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, quản trị nội bộ của doanh nghiệp như tài chính, kế toán, quản lý công việc, nhân sự, đánh giá chất lượng, hiệu quả làm việc của người lao động,…

Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng ký tham gia hỗ trợ tại link: https://forms.gle/L5X9NoAarXbANQwc7 trước ngày 15/9/2021. Văn phòng HCA sẽ tiếp nhận tổng hợp thông tin và chuyển đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin thêm vui lòng liên hệ: Cô Diệu Ngọc: ngocltd@hca.org.vn – 0327 675 238.

Trân trọng cảm ơn.

----------------------------------