HCA vui mừng chào đón Công ty Cổ phần dịch vụ - Dữ liệu Công nghệ thông tin VI NA trở thành Hội viên thứ 415

VNG Cloud là đơn vị cung cấp các dịch vụ và giải pháp điện toán đám mây chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn một thập kỷ đồng hành cùng các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như: công nghệ, bán lẻ, bất động sản, giáo dục, truyền thông đa phương tiện, VNG Cloud đã xây dựng và phát triển các bộ giải pháp công nghệ, giải quyết triệt để những thách thức của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Song song đó, VNG Cloud tập trung phát triển những công nghệ điện toán đám mây đích thực, co giãn tự động dựa theo tình trạng thực tế của doanh nghiệp. VNG Cloud đã đạt được những chứng nhận, chứng chỉ quốc tế về an toàn và bảo mật như: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 và ISO/IEC 27018:2019; cũng như các chứng nhận trong nước như: Chứng nhận Nền tảng điện toán đám mây an toàn Việt Nam của Cục An toàn Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, Chứng nhận  Nhà Cung Cấp Điện Toán Đám Mây Tiêu Biểu Về Cơ Sở Hạ Tầng do IDG Việt Nam trao tặng và là một trong năm đơn vị cung cấp cloud tiêu biểu đạt 153/153 tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật tiêu chí kỹ thuật liên quan đến giải pháp nền tảng đám mây phục vụ chính phủ điện tử và doanh nghiệp Việt. Thông qua đó, VNG Cloud đã xác định rõ mục tiêu trở thành nhà đồng hành đáng tin cậy cùng các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số thành công, hướng tới công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

https://www.vngcloud.vn/  

 

 

-