HCA thông báo về việc hỗ trợ hoạt động cho các doanh nghiệp CNTT trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg từ ngày 09-07-2021.

Căn cứ Công văn số 1530/STTTT-CNTT, các doanh nghiệp CNTT cung cấp dịch vụ hạ tầng, nền tảng, trung tâm dữ liệu (datacenter) duy trì nhân sự kỹ thuật chuyên trách ứng trực với tỉ lên từ 10% đến 15% tại đơn vị mỗi ngày (trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội). Các doanh nghiệp được phép hoạt động có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại khoản 4 công văn số 2279/UBND-VX ngày 8 tháng 7 năm 2021. 
(Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm)

Quý doanh nghiệp tham khảo và triển khai đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, nếu có vướng mắc hay gặp vấn đề khó khắn trong quá trình thực hiện vui lòng báo về Văn phòng HCA (028) 39 320 999 - hca@hca.org.vn, hoitinhoctphcm@gmail.com. 

Chúc quý doanh nghiệp vững vàng và an toàn vượt qua đợt dịch này.

Trân trọng. 

HỘI TIN HỌC TPHCM

======================

Đính kèm:

- Công văn Ủy ban nhân dân TP.HCM

- Công văn Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM