HCA Webinar - Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Chuyên đề 1 "Phát triển Thương mại điện tử trong doanh nghiệp"

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

HCA WEBINAR “CHUYỂN ĐỔI ĐỂ BỨT PHÁ – TÍCH HỢP ĐỂ DẪN ĐẦU”
CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Đối tác, Hội viên HCA.

 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ tại TP.HCM kể từ 00g00 ngày 09 tháng 7 năm 2021, Ban tổ chức trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến HCA Webinar:

Chuyển đổi để bứt phá – Tích hợp để dẫn đầu
Chuyên đề 1: “Phát triển thương mại điện tử trong doanh nghiệp”

Thời gian dự kiến: 29/07/2021 (thứ Năm)

Hình thức: Online trên nền tảng Cisco Webex

 

Ban Tổ chức trân trọng mời Quý Hội viên, Doanh nghiệp, Đối tác quan tâm, đồng hành cùng chương trình:

- Đăng kí tài trợ: tham khảo chi tiết nội dung 03 chuyên đề tại https://tinyurl.com/thongtinHCAWebinar

- Đăng kí tham dự Chuyên đề 1: https://tinyurl.com/DangkiWebinar1 

 

Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ Quý vị.

Thông tin chương trình: https://hca.org.vn/post/13442

Thông tin liên hệ hỗ trợ: Ms. Vy (vynht@hca.org.vn – 077 698 8049); Ms. Châu (chaucp@hca.org.vn – 0931 064 882).

Trân trọng cảm ơn.

HỘI TIN HỌC TP.HCM

Đính kèm:

Thu ngo - HCA Webinar 2021