Chương trình Bình chọn và vinh danh Lãnh đạo Công nghệ thông tin & Chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Chương trình Bình chọn và vinh danh Lãnh đạo Công nghệ thông tin & Chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã chính thức triển khai vào tháng 6/2021. Đây là sự kiện tiếp nối thành công của chuỗi giải thưởng Lãnh đạo Công nghệ thông tin và An ninh thông tin khu vực ASEAN do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) phối hợp với Câu lạc bộ CEO&CIO tổ chức thường niên từ năm 2005 đến nay.

Chương trình Bình chọn và vinh danh Lãnh đạo Công nghệ thông tin & Chuyển đổi số tiêu biểu được tổ chức trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam trong một vài năm gần đây đã có những bước tiến thực sự ấn tượng. Không chỉ còn là nhận thức, chính phủ Việt Nam đã có những định hướng, kế hoạch và bước đi cụ thể, đúng đắn như ban hành chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng và vận hành hiệu quả cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; xây dựng và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước, hướng tới chính phủ số. Nhiều lĩnh vực quan trọng của chính phủ, từ an ninh quốc phòng đến y tế giáo dục, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, tài nguyên môi trường… đều đã có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ, hiệu quả. Song song với đó, các địa phương trên toàn quốc cùng đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc tích hợp các dịch vụ công tại địa phương lên cổng dịch vụ công quốc gia, chuyển đổi số các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Tổng thể hiệu quả công tác chuyển đổi số của Việt Nam đã được minh chứng qua việc khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát quy mô toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ được sự cân bằng, ổn định cần thiết, bước đầu hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. 

Xuất phát từ bối cảnh trên, Chương trình Bình chọn và vinh danh Lãnh đạo Công nghệ thông tin & Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021 được tổ chức nhằm tìm kiếm, bình chọn và tôn vinh các lãnh đạo công nghệ thông tin, an ninh thông tin và chuyển đổi số (Chief Information Officer – CIO, Chief Security Officer – CSO, Chief Digital Officer – CDO) khối chính phủ tại Việt Nam - những người có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, chỉ đạo triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT, ANTT và thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ ngành, địa phương. 

Hội đồng Bình chọn Lãnh đạo Công nghệ thông tin & Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021 bao gồm 14 thành viên là các lãnh đạo, các chuyên gia quản lý Công nghệ thông tin hàng đầu tại các cơ quan quản lý nhà nước, các hội, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin, An ninh thông tin và Chuyển đổi số. Chủ tịch Hội đồng Bình chọn là ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các Phó Chủ tịch gồm ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng và ông Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Chương trình bình chọn Lãnh đạo Công nghệ thông tin & Chuyển đổi số tiêu biểu khối chính phủ Việt Nam năm 2021 được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2021 tại Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào tháng 8 tới đây, sự kiện nhận được sự ủng hộ và chủ trì của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Hồ sơ tham dự chương trình Bình chọn và vinh danh Lãnh đạo Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021 sẽ được gửi tới lãnh đạo các bộ ngành, địa phương để đề cử các cá nhân có thành tích xuất sắc, phù hợp với nội dung chương trình bình chọn tham gia. Bên cạnh đó các thành viên Hội đồng Bình chọn và 214 thành viên câu lạc bộ CEO&CIO có thể giới thiệu, đề cử những cá nhân phù hợp với tiêu chí và nội dung chương trình. Ngoài ra, thông tin và hồ sơ tham dự giải thưởng cũng sẽ được đăng tải trên website của IDG Vietnam để các cá nhân có thể tự ứng cử. 

Các mốc thời gian tiêu biểu của giải thưởng bao gồm:
-    Thời gian công bố hồ sơ tham dự: Ngày 7/6/2021
-    Thời gian nhận hồ sơ tham dự: Từ ngày 12/6 đến 12/7/2021
-    Thời gian bình chọn: Từ ngày 20 đến 25/7/2021
-    Thời gian công bố và vinh danh: Ngày 12/8/2021, trong khuôn khổ sự kiện Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử tại Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Các cá nhân được vinh danh Lãnh đạo Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021 sẽ được mời báo cáo, trao đổi kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử/chính phủ số tại sự kiện Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử.

Download Hồ sơ tham dự giải thưởng tại:

Thông tin liên hệ và nhận hồ sơ tham dự:
Cô Điệp Nguyễn – Thư ký Hội đồng Bình chọn
ĐT: 0945629178
Email: diep_nguyen@idg.com.vn 
Địa chỉ: Văn phòng IDG Việt Nam, 18-20 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

-------------------------------------

Đính kèm:

- Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn 
- Mẫu thông tin ứng viên CIO-CSO-CDO