HCA vui mừng Công ty Cổ phần Sharework trở thành Hội viên thứ 397

Hoạt động với sứ mệnh mang công nghệ thông tin đến khắp mọi vùng miền, kết nối con người với công nghệ và tạo ra cơ hội nghề nghiệp đa dang cho nhiều người ở nhiều trình độ khác nhau, đến nay nhân viên của SHAREWORK đã và đang trải dài từ Bắc chí Nam. Điều này đã giúp cho nhân viên có cơ hội được làm việc và trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp, hiệu quả và nâng cao nhiều kỹ năng mềm cho bản thân.
Tầm nhìn của Sharework là kết nối các tài năng trên toàn thế giới để cung cấp một mô hình linh hoạt cho phát triển của các doanh nghiệp. Mục tiêu SHAREWORK hướng tới là trở thành nhà cung cấp các giải pháp doanh nghiệp, cụ thể là:
+ Business Process Outsourcing (BPO)
+ IT Services
+ Digital Solutions

Website: www.upsharework.com