Khoa (Công nghệ Phần mềm - Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM) mời doanh nghiệp tài trợ cuộc thi GAMEUIT HACKATHON lần VI - năm 2021

Nội dung:

Cuộc thi là sân chơi bổ ích dành cho sinh viên cả nước trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng mobile trong vòng 24 giờ. Thông qua cuộc thi, các bạn sinh viên được củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng, có thêm những trải nghiệm thực tế, phát triển đam mê với lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và công việc phát triển ứng dụng mobile nói riêng.

- Thời gian dự kiến tổ chức: 29-30/5/2021

- Địa điểm: Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Đính kèm:
Hồ sơ cuộc thi