Ngân hàng TMCP Đông Á mời các đơn vị tham gia chào giá cung cấp dịch vụ


 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) trân trọng kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá cung cấp dịch vụ cho DongA Bank, cụ thể như sau:

1. Tên gói dịch vụ:

 • - Gói 1: Trang bị dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các máy chủ quan trọng (Corebanking, Core thẻ, Vmware) tại Trung tâm Dữ liệu chính và dự phòng của DongA Bank.
 • - Gói 2: Gia hạn bản quyền phần mềm phòng chống virus cho hệ thống DongA Bank.

2. Mô tả yêu cầu đối với nhà cung cấp, quy cách nội dung mời chào giá

 • - Nội dung yêu cầu chi tiết được mô tả trong hồ sơ yêu cầu.

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • - Có hồ sơ giới thiệu năng lực doanh nghiệp
 • - Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tương đương.
 • - Xây dựng giải pháp, phương án, kế hoạch triển khai
 • - Chào giá cụ thể

 (Yêu cầu cụ thể nêu tại hồ sơ yêu cầu chào giá của DongA Bank).

4. Phát hành hồ sơ yêu cầu :

 • - Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 19 tháng 4 năm 2021 đến 16g00 ngày 10 tháng 5 năm 2021.
 • - Các nhà cung cấp quan tâm sẽ lấy hồ sơ yêu cầu tại DongA Bank (trong giờ hành chánh).
 • - Nhân sự đến nhận hồ sơ mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp, ghi cụ thể giới thiệu nhận hồ sơ yêu cầu cho gói dịch vụ tương ứng.

5. Hình thức nộp hồ sơ đề xuất:

 • - Nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ đề xuất được niêm phong trong phong bì kín tới DongA Bank theo hướng dẫn được nêu trong hồ sơ yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại với đơn vị đạt yêu cầu.
 • - Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: 16g00 ngày 10 tháng 05 năm 2021.

(Lưu ý: ngoài phong bì thư, nhà cung cấp ghi rõ nội dung đề xuất cho gói dịch vụ nào. Hồ sơ sẽ không được hoàn lại)

6. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

 • - Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối Công Nghệ
 • - Địa chỉ: Lầu 7, 418 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Tp HCM,
 • - Ms Lê Thùy Yến Phương - Chuyên viên Quản trị Tổng hợp (điện thoại: 028 39951483 - máy lẻ 86014, email: phuonglty@dongabank.com.vn).

Trân trọng thông báo./.

-----------------------------------