VINASA mời tham dự Ngày Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam DX Day) 2021

Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2021 – Vietnam DX Day 2021

“Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2021 – Vietnam DX Day 2021” là sự kiện do VINASA tổ chức thường niên (bắt đầu từ năm 2020), dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng sự phối hợp tổ chức của các bộ ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Môi trường, Bộ KHCN,… Bên cạnh việc cập nhật các xu hướng, thông tin, diễn tiến mới nhất của quá trình Chuyển đổi số trong nước và quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm điển hình của Chuyển đổi số thành công trên thế giới, kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp tư vấn, cung cấp giải pháp, công nghệ về chuyển đổi số với các doanh nghiệp cần chuyển đổi số. Vietnam DX Day còn giúp định hướng tư duy và phương thức tiến hành Chuyển đổi số một cách hiệu quả.

Năm 2021 là năm thứ 2 VINASA tổ chức chương trình “Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2021” – DX Day dự kiến sẽ có sự tham dự của hàng nghìn đại biểu đến từ các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Chương trình bao gồm một chuỗi các hoạt động: chia sẻ phương pháp luận về chuyển đổi số, tọa đàm chính sách “Làm gì để đẩy nhanh tiến trình Chuyển đổi số tại Việt Nam ?” và 10 phiên thảo luận chuyên đề diễn ra song song bàn về Chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm: Tài chính ngân hàng, Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp, Giao thông & Logistics, Năng lượng, Tài nguyên môi trường, SMEs, Sản xuất và cho các Doanh nghiệp Start-up Công nghệ. Bên lề của chương trình là các hoạt động: matching, gian hàng triển lãm và tư vấn trực tiếp về chuyển đổi số.

Chương trình Ngày Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam DX Day) 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số Quốc gia: Chính phủ số - Xã hội số “Xây dựng không gian số Việt Nam” với các hoạt động cụ thể như sau:

Ngày 26/5 (Thứ 4): Từ 13:30 - 17:15: KHAI MẠC SỰ KIỆN

Ngày 27/5 (Thứ 5): Từ 08:80 – 17:30: 10 Hội nghị chuyên đề và các hoạt động song hành: “Triển lãm; Kết nối giải pháp Chuyển đổi số”

Buổi sáng: 08:30 – 12:00, 27/5

Chuyên đề Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG từ 09:00 - 12:00, ngày 27/5

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành Y TẾ từ 09:00 - 12:00, ngày 27/5

Xây dựng Hệ sinh thái số cho GIÁO DỤC từ 09:00 - 12:00, ngày 27/5

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành NÔNG NGHIỆP từ 09:00 - 12:00, ngày 27/5

Chuyên đề Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG từ 09:00 - 12:00, ngày 27/5

Buổi chiều: 13:30 – 17:30, 27/5

Xây dựng Hệ sinh thái số cho các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SMEs) từ 13:30 - 17:00, ngày 27/5

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành dịch vụ GIAO THÔNG và LOGISTICS từ 13:30 - 17:00, ngày 27/5

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành NĂNG LƯỢNG từ 13:30 - 17:00, ngày 27/5

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành TÀI NGUYÊN và MÔI TRƯỜNG từ 13:30 - 17:00, ngày 27/5

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP từ 13:30 - 17:00, ngày 27/5

Thông tin về chương trình được cập nhật thường xuyên tại: http://dxday.vinasa.org.vn