SIPA & HCA mời tham dự Hội nghị Tích hợp hệ thống Thế giới năm 2021 - Chủ đề: “AIoT thúc đẩy thành phố thông minh”

Đăng ký (miễn phí): https://pse.is/3bvd7k

Đính kèm:

WSIC - Invitation