Tin buồn

Hội Tin học TP.HCM vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Dương Văn Đây - là cha vợ Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM Nhiệm kỳ V - VI; Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên - đã từ trần lúc 22g04 ngày 28/01/2021, hưởng Thọ 87 tuổi.