Chương trình hoạt động Hội Tin học TP.HCM năm 2021

 

Doanh nghiệp cần hỗ trợ thông tin, vui lòng liên hệ trợ lý các ban chuyên môn HCA:

BAN HỘI VIÊN, BAN CÔNG NGHỆ
Ms. Vy - 077 6988 049 - vynht@hca.org.vn - nguyenvy.2507@gmail.com

BAN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - TRUYỀN THÔNG; BAN CHÍNH SÁCH
Ms. Châu - 0931 064 882 - chaucp@hca.org.vn - chungphungchau@gmail.com

BAN R&D, BAN KINH TÀI 
Ms. Yến - 0937 654 686 - yenth@hca.org.vn - tranhoangyen.media@gmail.com

HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN
Ms. Ngọc - 0327 675 238 - ngocltd@hca.org.vn - dieungoc1903@gmail.com

** Chi tiết các chương trình đã thực hiện các năm qua, vui lòng tham khảo tại: 
Website HCA: www.hca.org.vn     
Fanpage HCA: https://facebook.com/Hcavietnam     -    https://www.facebook.com/HCAMediaCenter    

Đính kèm:

Chương trình hoạt động Hội Tin học TP.HCM năm 2021 (dư kiến) (pdf)