Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ mời doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam

Quý Doanh nghiệp đăng kí tham dự (hình thức trực tiếp tại sự kiện hoặc trực tuyến qua Zoom) tại link: https://forms.gle/9LZsqEdLcsnnEEtE7

------------------------------------------------------

Đính kèm:

Phiếu đăng ký tham dự