HCA trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành từ Quý vị trong Hoạt động cộng đồng với chủ đề “Nghề IT - Sáng tạo và Tương lai”

Các thông tin liên quan:
-    Hình ảnh và videos chuỗi sự kiện: https://tinyurl.com/HCA-SV-2020  
-    Website HCA: http://hca.org.vn/  
-    Fanpage HCA: https://www.facebook.com/HCAVietnam 
-    Thông tin liên hệ VP HCA qua Cô Châu - chaucp@hca.org.vn  - 0931 064 882

--------------------------------------