ITPC kính mời doanh nghiệp tham dự “Diễn đàn Xuất khẩu 2020 – Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển bền vững vùng cung ứng nguyên liệu”

Tiếp nối thành công sự kiện Diễn đàn Xuất khẩu hàng năm do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh và định hướng thị trường xuất khẩu. Năm 2020, trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do song phương lẫn đa phương mà Việt Nam đã ký kết đi vào thực thi và đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của Việt Nam cũng như thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động xuất khẩu và làm chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như định hình các vùng cung ứng nguyên liệu mới.
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, hạn chế tối đa các ảnh hưởng của dịch Covid-19, tăng cường khả năng xuất khẩu trong trạng thái bình thường mới và dự đoán các thách thức mới có thể xảy ra, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức chương trình Diễn đàn Xuất khẩu 2020 với thông tin chi tiết như sau:
1. Tên Hội thảo: “Diễn đàn Xuất khẩu 2020 – Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển bền vững vùng cung ứng nguyên liệu”.
2. Địa điểm và thời gian dự kiến: 08 giờ 00 – 12 giờ 00, thứ Tư, ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chi phí tham dự: MIỄN PHÍ
4. Nội dung dự kiến Diễn đàn:
- Nhận định chung về tình hình kinh tế hiện nay và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bức tranh thị trường xuất khẩu thế giới sau Covid-19 dẫn đến sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam.
- Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và những điều cần
lưu ý.
- Covid-19 dẫn đến sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu
định hình vùng cung cấp nguyên liệu mới cho thế giới.
- Nhận định về vai trò của nông sản, lương thực – thực phẩm chế biến Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu sau dịch Covid-19.
- Dịch Covid-19 tác động đến xu hướng tiêu dùng và sự phát triển của
thương mại điện tử trong chuỗi cung ứng.
- Thanh toán quốc tế khi tham gia vào chuỗi cung ứng và các vấn đề cần lưu ý.

Link đăng ký tham gia chương trình: https://forms.gle/fnGsuJYa9EQSF6Q1A


5. Thông tin phúc đáp: mọi thông tin đăng ký xin gửi về:
Phòng Dịch vụ - Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC), số 51 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hệ: Chị Thúy Vy: 0938.731.369 – Email: vynnt@itpc.gov.vn;
Chị Phi Phượng: 0906.803.288 – Email: phuonghhp@itpc.gov.vn.