Bộ Thông tin và Truyền thông mời doanh nghiệp Đăng ký vào Ấn phẩm Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt trong lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát

Kính gửi Quý Doanh nghiệp Hội viên HCA,

Hội Tin học TP.HCM (HCA) kính gửi Quý doanh nghiệp thông tin hoạt động:

Bộ Thông tin và Truyền thông mời doanh nghiệp Đăng ký vào Ấn phẩm Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt trong lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát

Hội Tin học TP.HCM trân trọng mời Quý Doanh nghiệp Hội viên tham gia xây dựng Ấn phẩm thương hiệu Việt. Quý Doanh nghiệp đăng ký các sản phẩm, dịch vụ CNTT trong lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát, kho vận, quản lý sản xuất thông minh vui lòng đăng ký theo mẫu được đính kèm (file mẫu điền như thông tin sản phẩm của Lạc Việt) để đưa vào Sách của Bộ.

Thông tin đăng ký, tham gia vui lòng gửi về Văn phòng Hội qua email: ngocltd@hca.org.vn (trước ngày 2/11/2020).

Trân trọng cảm ơn.

----------------------------

Đính kèm:
Mẫu Sách Thương hiệu Việt