Bộ Thông tin và Truyền thông mời doanh nghiệp góp ý Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

Kính gửi Quý Doanh nghiệp Hội viên HCA,

Hội Tin học TP.HCM (HCA) kính gửi Quý doanh nghiệp thông tin hoạt động:

Bộ Thông tin và Truyền thông mời doanh nghiệp góp ý Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

Hội Tin học TP.HCM gửi đến Quý Doanh nghiệp Hội viên file Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự kiến tuần sau (từ ngày 2/11 đến 7/11) Bộ TTTT sẽ tổ chức hội thảo với sự tham dự của Bộ trưởng để chia sẻ và ghi nhận thêm các thông tin từ doanh nghiệp trước khi ký ban hành, do vậy các doanh nghiệp có các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ…. liên quan đến thông tư này, có ý kiến gì thêm, vui lòng gửi lại cho Văn phòng Hội để tổng hợp, gửi Vp Bộ.

Thông tin góp ý, đề xuất vui lòng gửi về Văn phòng Hội qua email: ngocltd@hca.org.vn (trước ngày 2/11/2020).

Trân trọng cảm ơn.

---------------------------------

Đính kèm:
Dự thảo Thông tư