TMA-KPMG Innovation as a Service đưa kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của thế giới vào Việt Nam

Ngày 07 tháng 07 năm 2020, TMA và KPMG vui mừng giới thiệu dịch vụ Innovation as a Service lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Các ngành, các doanh nghiệp đều mong muốn Innovation, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đột phá để nâng cao tính cạnh tranh. Tuy nhiên Corporate Innovation vẫn còn rất mới mẻ tại Việt Nam. Để giúp các doanh nghiệp mạnh dạn triển khai quá trình này, KPMG – công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam và TMA – công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam cùng liên minh cung cấp dịch vụ Innovation as a Service. Cả 2 công ty đều có nhiều năm kinh nghiệm ứng dụng công nghệ mới thực hiện giải pháp innovation tại nhiều nước và mong muốn đưa các kinh nghiệm này vào thị trường Việt Nam, không chỉ tạo ra các giải pháp đột phá mà còn thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp.

TMA và KPMG cũng hợp tác phát triển Online Hackathon platform để hỗ trợ cho quá trình đổi mới của các doanh nghiệp. Nền tảng này hoạt động theo mô hình tận dụng những sáng kiến của cộng đồng và các chuyên gia để giải quyết những vấn đề do doanh nghiệp đưa ra.

Chi tiết về dịch vụ Innovation as a Service:

•      Launching page

•      Innovation as a Service

•      Vietnam Hackathon

•      Youtube “Innovation As A Service”

TMA