Hồ sơ đăng ký hội viên

Doanh nghiệp cần hỗ trợ thông tin, vui lòng liên hệ trợ lý các ban chuyên môn HCA:

Ban Hội viên, Ban Công nghệ    
Ms. Vy - 077 6988 049   I   vynht@hca.org.vn  - nguyenvy.2507@gmail.com  

Ban Xúc tiến thương mại - Truyền thông; Ban Chính sách    
Ms. Châu - 0931 064 882   I   chaucp@hca.org.vn  - chungphungchau@gmail.com 

Ban R&D, Ban Kinh tài     
Ms. Yến - 0937 654 686   I   yenth@hca.org.vn - tranhoangyen.media@gmail.com

Hành chính - Kế toán    
Ms. Ngọc - 0327 675 238   i   ngocltd@hca.org.vn  - dieungoc1903@gmail.com 

------------------------------------------

Đính kèm:

- Hồ sơ đăng ký hội viên (file pdf)

- Phiếu đăng ký Hội viên đơn vị