Xây dựng hệ thống CNTT ứng dụng công nghệ thông minh

Hỗ trợ doanh nghiệp, giáo dục xây dựng hệ thống CNTT ứng dụng công nghệ thông minh và thân thiện với môi trường:
- Cung cấp sản phẩm phần cứng CNTT: máy tính, thiết bị mạng.
- Dịch vụ tư vấn ứng dụng CNTT dành cho doanh nghiệp, giáo dục.

Chính sách/ Ưu đãi hỗ trợ:
- Giảm giá trực tiếp khi mua sản phẩm thiết bị CNTT.
- Tư vấn trực tuyến miễn phí về ứng dụng CNTT.

Doanh nghiệp quan tâm đến giải pháp, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH INGREETECH
Website: www.igt.vn - www.maytinhthuonghieuviet.vn  
Facebook:
fb.me/hq.igt.vn - fb.me/maytinhthuonghieuviet.vn/
Email: www.igt.vn@gmail.com  
Hotline: Mr. Hiền - 090 7473 288