Giải pháp giáo dục thông minh tại Việt Nam

Sao Mai là nhà nhập khẩu phân phối độc quyền và tích hợp giải pháp giáo dục thông minh tại Việt Nam:
- Giải pháp phòng học thông minh, phòng học ngoại ngữ Thông minh của Smartclass + Robotel Canada.
- Giải pháp thư viện Thông minh của Bibliotheca Thụy Sỹ.
- Giải pháp phòng học mô phỏng 3D của Tập đoàn Sensavis Thụy Điển.
- Giải pháp tích hợp Trường học thông minh, lớp học ảo, bục giảng thông minh của Tập đoàn KONZESYS - TAIWAN.
- Giải pháp trường học thông minh IOT SMART CAMPUS, bàn ghế thông minh, bục giảng thông minh, tủ sạc thông minh của Tập đoàn INDOTA Hà Lan.
- Thiết bị giáo dục tiên tiến của Inno: màn hình Led tương tác thông minh, bản tương tác thông minh, máy chiếu giáo dục, lớp học tương tác, phòng học ngoại ngữ, máy thu vật thể, thiết bị an ninh thư viện.
- Màn hình Led tương tác thông minh của Clevertouch - Anh Quốc tại Việt Nam
- Giải pháp đào tạo trực tuyến SMART Elearning nhằm xây dựng bài giảng trực tuyến, dạy học trực tuyến thời gian thực, kiểm tra và đánh giá online.
- Nhà tích hợp giải pháp thư viện Thông minh Smart Library SMARTLIB từ phần mềm thuê viện, thiết bị phần cứng và tài liệu số hoá.

Doanh nghiệp quan tâm đến giải pháp, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ SAO MAI
Website: https://saomaiedu.vn/ 
Email: Hoanggiang@saomaiedu.com  
Hotline: 098 98 77 888