CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT CỘNG ĐỒNG NGÀNH CNTT-TT PHÍA NAM NĂM 2020

CÁC NỘI DUNG KHÁC

  • Đăng kí bàn thông tin doanh nghiệp: 7.000.000 đồng/ bàn. Gồm 01 bàn dài, 02 ghế, 01 ổ điện, 01 standee (standee do doanh nghiệp chuẩn bị),

02 khách tham dự Gala dinner.

  • Đặt brochures tại bàn lễ tân của Ban Tổ chức: 2.000.000 đồng/ doanh nghiệp/ 200 brochures.
  • Thành viên đăng kí thêm hoặc chưa là Hội viên HCA: 1.500.000 đồng/ người. Hội viên HCA đã hoàn tất hội phí năm 2019, HCA sẽ gửi Quý vị
    thiệp mời qua email.

**Các chi phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

Hội Tin Học TP.HCM rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ và tham gia đồng hành của Quý đơn vị cho sự thành công của chương trình.

Thông tin liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ VP Hội Tin học TP. HCM

Ms. Hoàng Yến – DĐ: 0937654686 -  Email: yenth@hca.org.vntranhoangyen.media@gmail.com

Ms. Phụng Châu – DĐ: 0931064882 - Email: chaucp@hca.org.vnchungphungchau@gmail.com

Thời hạn đăng ký tài trợ trước tháng 3/2020:

Website HCA: https://hca.org.vn/ - Fanpage HCA: https://www.facebook.com/HCAVietnam/?fref=ts

Đính kèm:

Quyền lợi tài trợ (file pdf)