VNPT phát triển ứng dụng định danh điện tử - ứng dụng eKYC trong chuyển đổi số nền kinh tế tại Việt Nam

KYC là viết tắt của Know Your Customer, mang nghĩa nhận biết khách hàng là quá trình xác minh danh tính của khách hàng, đối tượng phục vụ, đánh giá sự phù hợp. eKYC hay “Định danh điện tử” là phương thức xác định duy nhất một cá nhân hoặc một tổ chức dựa trên các dữ liệu điện tử. Giải pháp xác thực điện tử eKYC của VNPT ra đời nhằm thực hiện nghiệp vụ xác thực định danh một cách tự động và chính xác. eKYC có khả năng năng nhận diện ảnh chính xác, chống fake ảnh chân dung, sử dụng công nghệ lưu trữ Blockchain để truy vết, được tích hợp ngay trên smartphone.

Đối với khu vực công: eKYC có thể được ứng dụng để cải thiện các thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian chờ đợi, tăng chất lượng phục vụ trong các hoạt động, dịch vụ công của Chính quyền, trong các hoạt động Y tế, Bảo hiểm và trong Giáo dục.

Đối với các ngành kinh tế, theo đó chủ yếu tập trung vào nhóm ngành Ngân hàng, Fintech, Bảo hiểm, Du lịch: eKYC mang lại các yếu tố xác thực khách hàng, tăng cường nhận diện, mở rộng các phạm vụ phục vụ thông qua các giải pháp, phương tiện hỗ trợ như ứng dụng tài chính, ngân hàng trên Internet, ứng dụng trên Mobile, các Kios tự phục vụ, xác nhận và đảm bảo giao dịch với sự hỗ trợ của eKYC.

Đối với Doanh nghiệp: nhận biết khách hàng, nâng cao hiểu biết và trải nghiệm khách hàng là yếu tố cần thiết giúp doanh nghiệp nhanh chóng sắp đặt và đưa ra các lựa chọn phục vụ phù hợp với đối tượng khách hàng cần phục vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng phục vụ.

Liên quan đến các hoạt động eKYC, cần thiết có việc xây dựng và hoàn thành các qui định của pháp luật về Định danh điện tử cũng như chuẩn bị và xây dựng các hệ thống quản lý, cung cấp, xác thực thông tin định danh IDP. Xây dựng các Cơ sở dữ liệu định danh cấp quốc gia. Xác định vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan (Quản lý nhà nước, Doanh nghiệp chủ đạo) về việc hình thành Cơ sở dữ liệu định danh dùng chung cấp quốc gia, vai trò của quản lý nhà nước đối với việc xác lập và chia sẻ thông tin định danh.

Ông Nguyễn Đức Kiên - Giám đốc Trung tâm Giải pháp, Tích hợp hệ thống - Công ty Công nghệ thông tin VNPT trình bày tham luận vềb ứng dụng eKYC trong chuyển đổi số nền kinh tế tại Hội thảo Công nghệ toàn cảnh VIO 2019.

VNPT