HCA giới thiệu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VII (2018 – 2023)

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Hội Tin học TP.HCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Tin học TP.HCM nhiệm kỳ VII (2018 – 2023). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 thành viên và Ban Kiểm tra gồm có 3 thành viên đại diện cho nhiều lĩnh vực trong ngành CNTT-TT.

Hội Tin học TP.HCM trân trọng báo cáo và giới thiệu danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Tin học TP.HCM nhiệm kỳ VII (2018 – 2013) (chi tiết xem tại danh sách đính kèm) với Quý Đơn vị. Hội Tin học TP.HCM trân trọng cảm ơn và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành từ Quý Đơn vị trong thời gian sắp tới.

Đính kèm:

Công văn số 01/HCA-2019/TB V/v giới thiệu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Tin học TP.HCM nhiệm kỳ VII (2018 – 2023)