Thương vụ Tổng lãnh sự quán Pháp hỗ trợ công ty AVISTEL tìm đối tác tại thị trường Việt Nam

Thương vụ Tổng lãnh sự quán Pháp hỗ trợ công ty AVISTEL tìm đối tác tại thị trường Việt Nam.

AVISTEL là công ty của Pháp, hoạt động gần 15 năm trong lĩnh vực điện tử-tin học phục vụ cộng đồng trong các bệnh viện, dàn khoang (dầu khí), khu cắm trại-vui chơi, khu giam giữ tội phạm, v.v...

Hiện nay, đang có hơn 75.500 màn hình đa phương tiện (multimedia) kết nối với các thiết bị của AVISTEL.

Hàng năm, AVISTEL sản xuất ít nhất 8000 màn hình, chuyên để cung cấp cho các cộng đồng nói trên. Khác với các sản phẩm màn hình được sử dụng rộng rãi, màn hình của AVISTEL có những tính năng chuyên biệt và độ bền cao.

Tại thị trường Việt Nam, AVISTEL đang có nhu cầu:

- Tìm các công ty (chuyên tích hợp hệ thống ) – nhà cuung cấp các giải pháp multimedia cho các bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế. - Tìm các công ty phát triển phần mềm để làm outsoucing cho AVISTEL.

Thông tin chi tiết tại: https://www.avistel.fr/