Full - Sự kiện" Nghề IT - Sáng tạo và Tương lai" tại trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM (28/10/2020)
Full - Sự kiện “Nghề IT – Sáng tạo và Tương lai” tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (19/10)
Full - Sự kiện "Nghề IT - Sáng tạo và Tương lai" tại trường Đại học Sài Gòn (17/10)
Full - Sự kiện" Nghề IT - Sáng tạo và Tương lai" tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (7/10)
Giải pháp học tập, hội họp trực tuyến Newrow Smart
Phần mềm quản trị doanh nghiệp WorkIT.vn
VT Business Process Management (Quản lý quy trình nghiệp vụ Vuthao)
Công nghệ IONE cho Ngân hàng
Công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin IONE
Dịch vụ số hóa tài liệu D-IONE
Phần mềm quản trị tài liệu DocEye
MISA giới thiệu AMIS.VN