STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực hoạt động Website
1 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống , thiết bị truyền thông mạng – Internet - Gia công phần mềm - Sản xuất phần mềm/ phần mềm đóng gói - Số hóa dữ liệu - Nội dung số - Đào tạo CNTT - Dịch vụ tư vấn CNTT - Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm - Tích hợp hệ thống - Dịch vụ Viễn thông/ viễn thông di động - Thương mại điện tử, Mạng xã hội - Sản xuất, thương mại và dịch vụ Phần cứng - Máy chủ - Thiết bị truyền dẫn: Router/HUB/Switch/Modem/cable - Tổng đài/ tổng đài ảo - Thiết bị phát sóng wifi - Điện thoại/ điện thoại di động - Camera - Thiết bị thu phát sóng chuyên dụng - Phần mềm ERP - Phần mềm CRM - Phần mềm DMS - Phần mềm kế toán - Phần mềm quản lý quán/ nhà hàng/ khách sạn - Phần mềm quản lý cảng/ kho/ cảng biển - Phần mềm quản lý vận hành tòa nhà/ cao ốc - Phần mềm y tế - Phần mềm giáo dục - Phần mềm giao thông - Phần mềm nông nghiệp CNC - Phần mềm môi trường/ cây xanh/ chiếu sáng - Phần mềm hành chính công - Phần mềm văn phòng điện tử - Phần mềm đất đai/ quy hoạch - Phần mềm/ thiết bị bảo mật/ an ninh mạng - Phần mềm du lịch/ booking - Dịch vụ internet/ điện toán đám mây/ sao lưu dữ liệu - Dịch vụ an ninh mạng - Ứng dụng thanh toán/ thanh toán điện tử - Cung ứng nền tảng/Platfrom - Dịch vụ bảo hành/ bảo trì/ sửa chữa thiết bị CNTT-VT http://tphcm.vnpt.vn/
2 HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ APTECH (trực thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo ứng dụng Aprotrain) Đào tạo - Đào tạo và dạy nghề công nghệ thông tin, ngoại ngữ, quản trị doanh nghiệp, nghiệp vụ văn phòng, chuyên viên kỹ thuật cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp https://aptechvietnam.com.vn/
3 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG EPAM (VIỆT NAM) Gia công phần mềm - - Sản xuất phần mềm/ phần mềm đóng gói - Số hóa dữ liệu - Nội dung số - thống, thiết bị truyền thông mạng - Internet - Đào tạo CNTT - Dịch vụ tư vấn CNTT - Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm - Tích hợp hệ thống
4 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO Gia công phần mềm - Sản xuất phần mềm/ phần mềm đóng gói - Đào tạo CNTT - Dịch vụ tư vấn CNTT - Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm - Tích hợp hệ thống - Thương mại điện tử, Mạng xã hội - Tổng đài/ tổng đài ảo - Camera - Phần mềm CRM - Phần mềm tự động hóa dây chuyền sản xuất/ logistics - Phần mềm quản lý cảng/ kho/ cảng biển - Phần mềm xây dựng/ sửa chữa nhà/ công trình - Phần mềm quản lý quán/ nhà hàng/ khách sạn - Phần mềm quản lý vận hành tòa nhà/ cao ốc - Phần mềm quản lý vận hành hệ thống điện/ điện lạnh trong các tòa nhà/ cao ốc - Phần mềm y tế - Phần mềm giáo dục - Phần mềm hành chính công - Phần mềm văn phòng điện tử - Phần mềm du lịch/ booking - Dịch vụ bảo hành/ bảo trì/ sửa chữa thiết bị CNTT-VT - Chatbot, Email Automation Marketing https://cloudgo.vn/
5 CÔNG TY TNHH BTM GLOBAL CONSULTING VIỆT NAM Gia công phần mềm - Sản xuất phần mềm/ phần mềm đóng gói - Số hóa dữ liệu - Nội dung số - Dịch vụ tư vấn CNTT - Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm - Tích hợp hệ thống - Phần mềm ERP - Phần mềm CRM - Phần mềm kế toán - Phần mềm tự động hóa dây chuyền sản xuất/ logistics https://www.btmglobal.com
6 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THẺ THÔNG MINH Giải pháp dịch vụ Phần mềm - Thẻ nhựa, thẻ chíp, giải pháp thanh toán - Tích hợp hệ thống - Sản xuất, thương mại và dịch vụ phần cứng - Máy in/ thiết bị in ấn - Thiết bị barcode/mã vạch http://www.vietcard.com.vn/
7 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WATA Gia công phần mềm - Sản xuất phần mềm/ phần mềm đóng gói - Số hóa dữ liệu - Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm https://watacorp.com/
8 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VI NA Gia công phần mềm - Sản xuất phần mềm/ phần mềm đóng gói - Số hóa dữ liệu - Nội dung số - Hệ thống, thiết bị truyền thông mạng – Internet - Dịch vụ tư vấn CNTT - Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm - Tích hợp hệ thống - Dịch vụ Viễn thông/ viễn thông di động - Sản xuất, thương mại và dịch vụ Phần cứng - Máy chủ - Tổng đài/ tổng đài ảo - Phần mềm khác https://www.vngcloud.vn/
9 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NICHIETSU Gia công phần mềm - Sản xuất phần mềm/ phần mềm đóng gói - Số hóa dữ liệu - Nội dung số - Hệ thống, thiết bị truyền thông mạng – Internet - Đào tạo CNTT - Dịch vụ tư vấn CNTT - Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm - Tích hợp hệ thống - Thương mại điện tử, Mạng xã hội - Sản xuất, thương mại và dịch vụ Phần cứng - Máy chủ - Thiết bị IoT - Phần mềm ERP - Phần mềm CRM - Phần mềm DMS - Phần mềm kế toán - Phần mềm tự động hóa dây chuyền sản xuất/ logistics - Phần mềm quản lý cảng/ kho/ cảng biển - Phần mềm xây dựng/ sửa chữa nhà/ công trình - Phần mềm quản lý quán/ nhà hàng/ khách sạn - Phần mềm quản lý vận hành tòa nhà/ cao ốc - Phần mềm quản lý vận hành hệ thống điện/ điện lạnh trong các tòa nhà/ cao ốc - Phần mềm y tế - Phần mềm giáo dục - Phần mềm giao thông - Phần mềm môi trường/ cây xanh/ chiếu sáng - Phần mềm hành chính công - Phần mềm văn phòng điện tử - Phần mềm đất đai/ quy hoạch - Phần mềm/ thiết bị bảo mật/ an ninh mạng - Phần mềm du lịch/ booking - Dịch vụ internet/ điện toán đám mây/ sao lưu dữ liệu - Dịch vụ an ninh mạng - Ứng dụng thanh toán/ thanh toán điện tử - Cung ứng nền tảng/Platfrom - Dịch vụ bảo hành/ bảo trì/ sửa chữa thiết bị CNTT-VT http://www.nichietsuvn.com
10 CÔNG TY CỎ PHẢN TẬP ĐOÀN HIPT Dịch vụ tư vấn CNTT - Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm - Tích hợp hệ thống - Sản xuất, thương mại và dịch vụ Phần cứng - Thiết bị lưu trữ dữ liệu - Phần mềm hành chính công - Phần mềm/ thiết bị bảo mật/ an ninh mạng - Dịch vụ bảo hành/ bảo trì/ sửa chữa thiết bị CNTT-VT - Máy văn phòng https://hipt.vn/