CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTELIN
Tên quốc tế INTELIN TECHNOLOGY CORPORATION Tên viết tắt INTELIN TECHNOLOGY CORP
Ngày thành lập 21/03/2018 Tel 028 3939 0998
Website https://www.intelin.vn/ Địa chỉ 335/3 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Phần mềm, đào tạo CNTT - Phần mềm văn phòng điện tử - Phần mềm tài chính, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số - Phần mềm số hóa quy trình nghiệp vụ - Hạ tầng lưu trữ dữ liệu - Nền tảng thương mại điện tử - Phần mềm quản lý hệ thống phân phối (DMS) - Phần mềm quản lý khách hàng (CRM) - Ứng dụng thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt - Điện toán đám mây/ Sao lưu dữ liệu (Cloud) - Blockchain - Dữ liệu lớn (BigData) - Công nghệ tài chính (Fintech) - Phần mềm dạng dịch vụ (SaaS)