CÔNG TY TNHH GLOBAL MIND COMMUNICATION
Tên quốc tế GLOBAL MIND COMMUNICATION COMPANY LIMITED Tên viết tắt GMC
Ngày thành lập 01/08/2019 Tel 0315827636
Website http://globalmindcomm.vn Địa chỉ Số 908 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP.HCM I Số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Thương mại điện tử, Mạng xã hội - Phần mềm khác