CÔNG TY CP SAO THĂNG
Tên quốc tế SAO THANG CORP Tên viết tắt SAO THANG
Ngày thành lập 29/04/2008 Tel 0305678336
Website http://saothang.com/ Địa chỉ Số 43/46/23 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất phần mềm/ phần mềm đóng gói - Phần mềm Kế toán, Phần mềm Y tế, Phần mềm Giáo dục