CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KHAI TRÍ
Tên quốc tế KHAI TRI TRADING SERVICES CORPORATION Tên viết tắt KHAI TRI
Ngày thành lập 29/05/1998 Tel 028 3775 4878
Website http://www.khaitri.com.vn/ Địa chỉ Số 88A Đường số 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất, thương mại và dịch vụ Phần cứng