CÔNG TY CỔ PHẦN WORKIT
Tên quốc tế WORKIT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt WORKIT
Ngày thành lập 22/04/2020 Tel 1900 633 041
Website https://workit.vn/ Địa chỉ 1900 633 041
Lĩnh vực hoạt động Phần mềm, tích hợp hệ thống