CÔNG TY CP TS24
Tên quốc tế TS24 COPORATION Tên viết tắt TS24 CORP
Ngày thành lập 03/10/2009 Tel 028 3866 4188
Website https://web.ts24.com.vn/ Địa chỉ Số 285/94B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm