TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM
Tên quốc tế Tên viết tắt UEF
Ngày thành lập 24/09/2007 Tel 028 5422 6666
Website https://www.uef.edu.vn/ Địa chỉ Số 141 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Đào tạo