CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NỀN TẢNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (NT&T)
Tên quốc tế INFORMATION AND COMMUNICATION INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CO., LTD - BRANCH Tên viết tắt NT&T CO., LTD BRANCH
Ngày thành lập 03/03/2011 Tel 028 2826 8510
Website http://www.nttsolution.com Địa chỉ Lầu 3, Cao ốc số 01 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Hệ thống, thiết bị truyền thông mạng – Internet