TRƯỜNG ĐẠI HỌC GREENWICH (VIỆT NAM)
Tên quốc tế UNIVERSITY OF GREENWICH (VIỆT NAM) Tên viết tắt FGW
Ngày thành lập 13/05/2009 Tel 028 6293 5541
Website https://www.greenwich.edu.vn/ Địa chỉ Số 142 - 144 - 146 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Đào tạo CNTT