TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
Tên quốc tế VIENDONG COLLEGE Tên viết tắt VIDO EDU
Ngày thành lập 17/01/2007 Tel 028 37154298
Website https://www.viendong.edu.vn/ Địa chỉ Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Game; Internet