CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ LIÊN HIỆP (UNIT)
Tên quốc tế UNIT CORPORATION Tên viết tắt UNIT CORP
Ngày thành lập 03/01/2010 Tel 028 3929 5666
Website https://www.unit.com.vn/ Địa chỉ Số 157 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7
Lĩnh vực hoạt động Giải pháp dịch vụ Phần mềm