CÔNG TY CP NETNAM
Tên quốc tế NETNAM CORPORATION Tên viết tắt NETNAM CORP.,
Ngày thành lập 12/07/1994 Tel 1900 1586
Website https://netnam.com/ Địa chỉ
Lĩnh vực hoạt động Hệ thống , thiết bị truyền thông mạng – Internet